سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۵۷
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش اصلاح حد به کوچه

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاک ثبت شده تغييری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکيت می باشد حاصل شود يا بعبارت ديگر يک يا چند حد از حدود اربعه ملک ثبت شده ای که قبلا به پلاک مشخصی محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به کوچه محدود شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حد ملک خود به کوچه را بنمايد. (بند 306 مجموعه بخشنامه های ثبتی). ادارات ثبت می توانند با رعايت ضوابط مقرر فراز يک در بند (ز) امور متفرقه اختيارات تفويضی هيات نظارت به روسای واحدهای ثبتی برابر مقررات اقدام نمايند. که در اين صورت متقاضی بايستی تقاضای خود مبنی بر اصلاح حدبه کوچه را به ثبت محل تسليم دارد رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی و معاينه محل را تعيين و به متقاضی اعلام می دارد. سپس تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگانی ارسال می شود. بايگانی پرونده را از رديف مربوط استخراج و جهت ارجاع به نماينده نزد مسئول اداره ارسال می دارد. رئيس ثبت پرونده را برای بررسی مقدماتی و استعلام از شهرداری به يکی از نمايندگان ارجاع می نمايد. نماينده پرونده را بررسی و مراتب چگونگی احداث کوچه و وضعيت آن را به لحاظ عام بودن يا غير آن از شهرداری استعلام می نمايد و متذکر می گردد که شهرداری پاسخ را تا قبل از روز معاينه محل که تاريخ آن بوسيله رئيس اداره تعيين شده ارسال نمايد. نامه پس از امضاء مسئول اداره و صدور از دفتر انديکاتور به شهرداری ارسال می گردد. سپس پرونده جهت ضبط تا وصول پاسخ از شهرداری و روز معاينه محل به بايگانی فرستاده می شود. بعد از وصول پاسخ از شهرداری رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور می دهد سپس نامه جهت ضبط در پرونده تا روز معاينه محل به بايگانی ارسال می گردد. در روز مقرر با مراجعه متقاضی پرونده نزد مسئول اداره ارسال می شود تا نماينده و نقشه برداری را جهت اقدام تعيين نمايد و پس از انتخاب نماينده و نقشه بردار آنان به اتفاق متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند. پس از حضور در محل مالک ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با پرونده ثبتی مربوطه تطبيق و نقشه بردار نقشه وضع موجود ملک را برداشت می نمايد. پس از ترسيم نقشه وضع موجود که نمايانگر کوچه احداثی بايد باشد نماينده صورتجلسه اصلاحی مربوطه را تنظيم می نمايد. در اين صورتجلسه که با عنوان صورتجلسه اصلاح حد به کوچه تنظيم می شود نماينده می بايستی جريان ثبتی ملک را در مقدمه آن بطور مشروح بيان نموده و سپس به تقاضای متقاضی مبنی بر ايجاد کوچه در يکی از حدود ملک اشاره و نظريه واصله شهرداری را در صورتجلسه مرقوم آنگاه حدود اصلاحی را برابر نقشه ترسيمی نقشه بردار در صورتجلسه قيد نمايد و صورتجلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالک هم برساند و در صورت امکان امضاء نماينده شهرداری، او نيز امضاء نمايد. سپس صورتجلسه را همراه با نقشه ترسيمی طی گزارشی به استحضار رئيس اداره برساند. رئيس ثبت پس از مطالعه و بررسی صورتجلسه و تطبيق مفاد و مندرجات آن با پرونده ثبتی و کنترل حدود اصلاحی جديد با نقشه ترسيمی و توجه به پاسخ شهرداری درصورتيکه کوچه بن بست نباشد و اشکال ديگری هم ملاحظه نگردد با استفاده از اختيارات تفويضی هيات نظارت دستور ثبت گزارش نماينده و صورتجلسه اصلاحی را در دفتر انديکاتور می دهد و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی به دفتر املاک ارجاع می نمايد. بعد از ثبت گزارش و صورتجلسه در دفتر انديکاتور متصدی دفتر پرونده را همراه با ضمائم به دفتر املاک ارسال می دارد. متصدی دفتر املاک مراتب اصلاح حد را در ستون ملاحظات دفتر املاک ثبت و نيز موضوع را در پيش نويس سند مالکيت و صفحه ملاحظات سند مالکيت که در اين مرحله وسيله متقاضی ارائه می شود توضيح می دهد سپس ثبت دفتر املاک و پيش نويس و سند مالکيت را به امضاء مسئول اداره می رساند. آنگاه پرونده جهت تسليم سند اصلاح شده به متقاضی به بايگانی ارسال می گردد و در آنجا سند در قبال اخذ رسيد در ذيل تقاضای اوليه متقاضی به او تسليم می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. بديهی است در صورتيکه طبق اعلام شهرداری کوچه بن بست باشد يک نسخه از صورتجلسه اصلاحی نماينده همراه با فتوکپی نقشه طی گزارشی جهت طرح در هيات نظارت به ثبت منطقه ارسال می شود. اين گزارش که عنوان اداره کل ثبت منطقه مربوطه مرقوم می گردد بايستی حاوی جريان ثبتی ملک و چگونگی احداث کوچه و وضع کوچه مستند به نظر شهرداری و نمايانگر حدود جديد ملک باشد که در اين صورت اصلاح سند موکول به وصول رای قطعی هيات نظارت خواهدبود.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم