سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۳۴
جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
صفحه اصلي          آلبوم تصاوير          دريافت فايل          بخشنامه ها          تالارهای گفتگو          درباره ی ما          تماس با ما          اطلاعات دفاتر اسناد رسمي          واحد های جامعه          تشخيص صحت كدملي

  اتوماسیون اداری
  دریافت VPN
  سخن بزرگان
 

  جامعه استان البرز

 

 

  مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون البرز
  امکانات جانبی
  دریافت teamviewer
  راهنمای گواهی امضاء الکترونیک
  فهرست
   ورود
  جديدترين مقالات
  پیوندهای مرتبط
  فرم تصديق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمي
  معرفی واحدها
  شناسه ملی
  روش تحديد حدود عمومی

هدف از تحديد حدود تشخيص و تعيين حدفاصل ملک مورد تحديد نسبت به املاکی است که با آن املاک همسايگی دارد عمل تحديد حدود به عهده نماينده و نقشه بردار است که با راهنمائی متقاضی ثبت و يا قائم مقام او با درنظر گرفتن حدودی که در اظهانامه ذکر شده و با توجه به ميزان مورد تصرف وی صورت می گيرد و روش انجام آن بدين شرح است: پس از انتشار آگهی تحديدی و قبل از فرا رسيدن موعد تحديد رئيس اداره نماينده و نقشه برداری را جهت انجام عمليات تحديد حدود تعيين و دستور می دهد ابلاغ لازم برای آنها صادر شود. امور اداری ابلاغ لازم را صادر و پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به ضميمه يک نسخه از آگهی تحديدی آن را به نماينده و نقشه بردار تسليم می دارد، بديهی است چنانچه قطعاتی از املاک مورد تحديد خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار و هزينه سفر آنها در تحديد عمومی به عهده ثبت محل می باشد که بايستی از اعتبار مربوطه پرداخت گردد. نماينده قبل از شروع عمليات تحديد پرونده های مندرج در آگهی تحديدی را از بايگانی تحويل گرفته و رسيد آنها را به بايگانی تسليم می دارد. با شروع زمان عمليات تحديد نماينده به اتفاق نقشه بردار همه روزه نسبت به تحديد حدود املاک مندرج در آگهی بترتيب تاريخ ضمن رعايت مواد 68 الی 75 و 78 الی 81 آئين نامه قانون ثبت اقدام می نمايند ترتيب تحديد حدود بدين نحو است که ابتدا اندازه و متراژ و تعريف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعيين و مشخص می گردد. صورتجلسه تحديد حدود املاک مورد تحديد همه روزه بايستی با خطی خوانا و بدون قلم خوردگی و صحيح تنظيم و به امضاء مالک و مجاورينی که حضور دارند برسد نماينده و نقشه بردار نيز خود آن را امضاء بنمايند. نقشه بردار علاوه بر ترسيم نقشه ملک و تعيين مساحت آن موظف است کل ملک را برمبنای قيمت منطقه ای ارزيابی و برگ ارزيابی را نيز تنظيم و به امضاء مالک رسانيده و خود نيز آن را امضاء نموده تا همراه با نقشه ملک و صورتجلسه تحديد ضميمه پرونده گردد. پس از انجام عمليات تحديد نماينده محدد موظف است مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالکيت هر پلاک را بطور جداگانه تهيه و ضميمه پرونده نمايد. در پيش نويس سند مالکيت که وسيله نماينده تهيه می شود علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و حدود و مشخصات آن جريان کامل پرونده بايستی در قسمت مربوطه از ابتدا تا عمليات تحديد ذکر و نماينده نظر نهائی خود را درخصوص صدور سند مالکيت اعلام و آن را امضاء نمايد. پس از اتمام تنظيم پيش نويس اسناد مالکيت نماينده گزارش ختم عمليات تحديد را به رئيس ثبت ارائه و او نيز دستور ثبت صورتجلسات تحديدی را در دفتر انديکاتور صادر می نمايد. پس از ثبت صورتجلسات تحديدی در دفتر انديکاتور پرونده ها به ضميمه صورتجلسه تحديد و برگ ارزيابی و نقشه ملک و پيش نويس سند مالکيت به بايگانی تحويل داده می شوند.

1390 ©
تمامی حقوق این سایت محفوظ و منوط به جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز می باشد.
طراحی و توسعه توسط شرکت پادسان سیستم