مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون منتشر می­ شود

مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون منتشر می­ شود

مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون منتشر می­ شود

انتشار این کتاب، در هنگامه مواجهه با پیچیدگی قوانین یا تعارض آیین­نامه­ ها و بخشنامه­ ها با قوانین، بازوی موثری در کنار سردفتران اسناد­رسمی جهت اخذ تصمیمات دقیق به نفع مردم است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در آستانه­ سال نو، نظریات مشورتی صادره از کمیسیون­ های دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران، از ابتدا تا سی ­آبان91 برای استفاده جامعه حقوقی کشور منتشر می­شود.

 مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون منتشر می­ شود

مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون منتشر می­ شود

انتشار این کتاب، در هنگامه مواجهه با پیچیدگی قوانین یا تعارض آیین­نامه­ ها و بخشنامه­ ها با قوانین، بازوی موثری در کنار سردفتران اسناد­رسمی جهت اخذ تصمیمات دقیق به نفع مردم است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در آستانه­ سال نو، نظریات مشورتی صادره از کمیسیون­ های دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران، از ابتدا تا سی ­آبان91 برای استفاده جامعه حقوقی کشور منتشر می­شود.

 

محمد گودرزی با اعلام این مطلب گفت: نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران، در پاسخ به ­سوالات دفاتر­ اسناد­رسمی از سراسر کشور در مواقع ابهام، تردید و مشکلات درخصوص تنظیم اسناد و مقررات مربوطه و معضلات و چالش ­های موجود بر سر تنظیم اسناد مردم، صادر می ­شود.

 

وی افزود: این مجموعه حقوقی-کاربردی حاصل مطالعات، پژوهش­ها، تجربیات و هم­ اندیشی همکاران محترم کمیسیون ­های حقوقی و معاضدت قضائی است که­ به پشتوانۀ ارزیابی ­های حقوقی مبتنی ­بر قوانین و مقررات در کمیسیون ­های تخصصی مربوطه صادر می­ شود و منبع مشورتی مفیدی برای سردفتران و دفتریاران و حتی وکلا و حقوق­ دانان است.

 

گودرزی ادامه داد: هرکدام از نظریات مشورتی این مجموعه، در جایِ خود، راه ­گشای دفاتر اسنادرسمي، به خصوص همكاران جوان و تازه­ نفس برای حل مشکلات مردم بوده و در آینده نیز مرجعی علمی-عملی برای كليه­ دفاتر اسنادرسمي در موارد مشابه و نیز حقوق­ دانان خواهدبود.

 

رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: انتشار این کتاب، از جنبه آموزشی درخصوص رفع معضلات و ابهامات قوانین و نیز از حیث ارشادی در هنگامه­ مواجهه با برخی موارد خاص ازجمله پیچیدگی قوانین یا تعارض آیین­ نامه­ ها و بخشنامه­ ها با قوانین و موارد تردید، می­ تواند بازوی موثری در کنار سران دفاتر­ اسناد­رسمی جهت اخذ تصمیمات دقیق به نفع مردم و صرفه ­جویی در وقت ایشان جهت مشورت ­گرفتن در موارد مسبوق به سابقه باشد.

 

گودرزی تصریح کرد: تاریخ پیوستۀ دفاتر اسناد­رسمی از دوران دفاتر شرعیه تا به امروز، بیانگر نیاز مردم به سردفتران اسناد­رسمی به عنوان نگهبانان قلعه صلح بوده و هست و امیدوارم انتشار این کتاب، گامی در این جهت باشد.

 

وي در پايان ابراز اميدواري كرد تا با اظهارنظر ارشادي از ناحيه همكاران فاضل و دانشمند، اين مجموعه، هرچه بهتر شود.