رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه ارسال آمار ماليات فصلي شامل حال تجار و كسبه مي شود، گفت: طبق ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم؛ در مواردي كه اشخاص و شركت ها اعم از خصوصي يا دولتي براي خودشان معاملاتي را انجام دهند، مكلف هستند كه اين معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: مالیات فصلی شامل سران دفاتر اسنادرسمی نمی شود

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه ارسال آمار ماليات فصلي شامل حال تجار و كسبه مي شود، گفت: طبق ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم؛ در مواردي كه اشخاص و شركت ها اعم از خصوصي يا دولتي براي خودشان معاملاتي را انجام دهند، مكلف هستند كه اين معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند.

محمدرضا دشتي اردكاني با اشاره به اينكه اين موضوع براي سازمان امور مالياتي كشور داراي اهميت است، تاكيد كرد: سازمان امور مالياتي كشور با هر خريد و فروشي  منابع مالياتي خودش را شناسائی مي كند ضمن اينكه با شناسايي خريدار از ارائه كالا و خدمات به خريدار مطلع مي شود.

 

وي با بيان اينكه در تمام موارد که قانونگذار تکالیفی را به دفاتراسنادرسمی محول کرده صراحتا در مواد قانونی به دفاتر اسنادرسمي اشاره كرده است افزود: طبق ماده 35 قانون ماليات هاي مستقيم دفاتر اسنادرسمي بايد ماليات بر ارث دريافت كنند. در ماده 185 آمده است كه معاملاتي كه در دفاتر اسنادرسمي صورت مي گيرد سردفتر مكلف است كه فهرست معاملات را براي حوزه مالياتي ارسال كند. همچنين در ماده 187 دفاتر اسنادرسمي هنگام انجام معاملات مي بايست از حوزه مالياتي محل مفاصاحساب بگيرند و طبق ماده 268 به تخلفات دفاتر اسنادرسمي در دادسراي انتظامي سردفتران رسيدگي شود و همچنين در ماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم ذكر شده كه اگر سردفتر به وظايفي محوله خود عمل نكند، جرائم ومجازاتي شامل حالش مي شود.

 

دشتي اردكاني با بيان اينكه قانونگذار در اين قانون به دفاتر اسنادرسمي کاملا توجه دارد تاكيد كرد: زماني كه سران دفاتر طبق ماده 185 انجام معاملات را براي سازمان امور مالياتي كشور ارسال مي كنند لزومي ندارد كه هر سه ماه يكبار هم كل تحرير دفتراسنادرسمي را مجددا ارسال كنند زیرا ارسال آمار مضاعف چه مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی مرتفع می کند؟

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه حق التحرير اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، فروش خدمات نيست تاكيد كرد: طبق ماده 15 قانون دفاتر اسنادرسمي برخي از مشاغل و اقدامات براي سردفتر ممنوع است كه در صورت اقدام آنها سردفترسلب صلاحيت خواهد شد، مشاغلي مانند، وكالت، تجارت، قضاوت. بنابراين قانونگذار سردفتر را به عنوان كاسب يا تجار تلقي نكرده است؛ حتي اشاره شده كه سردفتر با هماهنگي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مي تواند به عنوان استاد در دانشگاه تدريس كند.

 

وي ادامه داد: مادامي كه سردفتر بخواهد به عنوان شهردار، يا نماينده مجلس و... مناصب ديگري را دراختيار بگيرد بايد معذوريت شغلي بگيرد تا بتواند به عنوان نماينده يا شهردار شروع به فعاليت نمايد. طبق تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداريها تاسيس دفتراسنادرسمي توسط مالك تجاري تلقي نمي شود بنابراين سردفتري كه دفترش در تملكش است تاجر نيست بنابراين مشمول فروش كالا يا خدمات نمي شود.

 

دشتي اردكاني با بيان اينكه سردفتری منصبی است که در زمره قضات دادگستري محسوب مي شوند افزود: همانگونه كه قضات را نمي توان تاجر تلقي كرد سردفتر هم كاسب نيست، هرچند سردفتر هزينه و درآمدش را ازمردم كسب مي كند، لکن  تاسيس دفتر اسنادرسمي، اجاره محل، هزينه هاي پرسنلي و تجهيزات و لوازم مورد نياز را خود بايد تامين كند.

 

رئيس كانون سردفتران و دفترياران، با بيان اينكه 7300 دفتر اسنادرسمي در كل كشور وجود دارد افزود: بجز وزارت آموزش وپرورش هيچ وزارتخانه وارگاني این تعداد ملك  دراختیار ندارد. در حاليكه سران دفاتر اسناد رسمی  7300 محل را به نفع قوه قضاييه  در اختیار حاکمیت قرار داده اند اين درحاليست كه قوه قضاييه هيچ بودجه اي را براي سران دفاتر درنظر نگرفته است.

 

وي با بيان اينكه سران دفاتر تاجر نيستند كه بخواهند  آمار معاملات فصلي به سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند افزود: ما مخالفتي با ارسال آمار به وزارت دارايي نداريم كما اينكه اين آمار بطور مرتب ارسال مي شود،  اما ارسال آمار مضاعف و بيهوده به چه كار سازمان امور مالياتي مي آيد. اين درحاليست كه  در داد نامه صادره از هیات عمومی  ديوان عدالت اداري تلویحا اشاره شده كه سران دفاتر تاجر محسوب نمي شوند و الزامي به ارسال آمار فصلي معاملات ندارند.

 

به گفته دشتي اردكاني؛ در ماده 185 قانون ماليات هاي مستقيم و در تبصره 3 ماده 42 قانون ارزش افزوده درمورد خودرو و املاك تاکید شده است كه سردفتر بايد حداكثر تا 15 روز خلاصه معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند، با اين وجود نيازي به ارسال آمار فصلي بيهوده و مضاعف باقی نمي ماند. لذا باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وحدت ملاک از رای مذکور، صدور بخشنامه مبنی برالزام ارسال آمار فصلی توسط دفاتر اسنادرسمی به سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیاران وزارت مذکور است .