دوره آموزش کاربردی «چگونگی صدور اسناد لازم الاجرا توسط دفاتراسنادرسمی»کمیسیون آموزش و پژوهش برگزار می نماید:

دوره آموزش کاربردی با موضوع: چگونگی صدور اسناد لازم الاجرا ؛ ذمه ای و وثیقه ای

و اموری نظیر صدور سند رهن مازاد، اسناد متمم ، انتقال اسناد در رهن و چگونگی صدور اجرائیه

مدرس : سرکارخانم دکتر جنت خدادادمعاون سابق اداره کل امور سردفتران سازمان ثبت

و عضو تنظیم کننده آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا کمیسیون آموزش و پژوهش برگزار می نماید:

دوره آموزش کاربردی با موضوع:

چگونگی صدور اسناد لازم الاجرا توسط دفاتر اسناد رسمی؛ذمه ای و وثیقه ای

و اموری نظیر صدور سند رهن مازاد، اسناد متمم ، انتقال اسناد در رهن و چگونگی صدور اجرائیه

 

مدرس : سرکارخانم دکتر جنت خدادادمعاون سابق اداره کل امور سردفتران سازمان ثبت

                                                               و عضو تنظیم کننده آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

زمان :   شنبه ها به تاریخ :   94/05/17    - 94/05/24   - 94/05/31   -  94/06/07  طی چهار  جلسه

ساعت    17    الی     20                                                              

مکان: سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز

شرکت در این دوره برای سردفتران و دفتریاران محترم و کارکنان دفاتراسناد رسمی و وکلای محترم دادگستری و دانشجویان حقوق  و سایر علاقه مندان آزاد است.

هزینه ثبت نام :  800,000 ریال که باید به حساب شماره : 0110061456008 به نام کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز واریز و فیش آن در زمان ثبت نام به کانون ارائه گردد.

* نظر به اینکه تعداد شرکت کنندگان این کلاس (جلسه اول) به حد نصاب رسیده، لذا به تقاضای متقاضیان بیش از نصاب، جلسه اول این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه 94/05/21 تکرار خواهد شد.

داوطلبانی که تمایل به شرکت در کلاس تکرار جلسه اول دارند تا روز دوشنبه 94/05/19 با کانون تماس حاصل فرمایند.

 

"روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز"