اطلاعیه : تکمیل اطلاعات برای دفترچه راهنما

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع كليه سردفتران محترم سراسر كشور مي رساند؛

با توجه به اينكه كانون سردفتران ودفترياران درنظر دارد  مجموعه اي تحت عنوان " راهنماي دفاتر اسناد رسمي كشور " تهيه ودراختيار همكاران بگذارد،

 

از كليه سردفتران محترم درسراسر كشور درخواست مي شود  از طريق  لينك " ثبت اطلاعات براي دفتر راهنما " در صفحه اول پرتال، نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي و ارسال عكس اقدام نمايند.اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع كليه سردفتران محترم سراسر كشور مي رساند؛

با توجه به اينكه كانون سردفتران ودفترياران درنظر دارد  مجموعه اي تحت عنوان " راهنماي دفاتر اسناد رسمي كشور " تهيه ودراختيار همكاران بگذارد،

 

از كليه سردفتران محترم درسراسر كشور درخواست مي شود  از طريق  لينك " ثبت اطلاعات براي دفتر راهنما " در صفحه اول پرتال، نسبت به تكميل اطلاعات درخواستي و ارسال عكس اقدام نمايند.