مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون

مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون

بدینوسیله مراکز درمانی که اخیراً به لیست مراکز طرف قرارداد با کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز افزوده گردیده اند به شرح ذیل می باشد:مراکز درمانی طرف قرارداد با کانون

بدینوسیله مراکز درمانی که اخیراً به لیست مراکز طرف قرارداد با کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز افزوده گردیده اند به شرح ذیل می باشد:

ردیف مرکز درمانی تلفن آدرس
1 مرکز تصویربرداری نور 32747118 کرج طالقانی جنوبی نرسیده به 7تیر نبش لاله 2
2 بیمارستان چشم پزشکی نوردیدگان البرز 34480677 کرج جهانشهر ، بلوار مولانا 
3 درمانگاه شبانه روزی دکترشاهرخی 33515758 کرج 45متری گلشهر چهاررراه گلزار جنب انتقال خون
4 آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی البرز 44212683 هشتگرد ، خ امام خمینی (ره) جنب بانک سپه، مجتمع اداری پزشکی ،مجتمع اداری پزشکی میلاد طبقه زیرین